16.10.2015

Wysokość świadczeń na pomoc materialną


Zamieszczamy aktualne wysokości świadczeń na pomoc materialną obowiązujące w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.