20.04.2017

Zagadnienia do egzaminu kierunkowego I stopnia dla kierunku Turystyka i Rekreacja


Zamieszczamy zagadnienia do egzaminu kierunkowego dla studentów studiów I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja. Przypominamy, że zgodnie z organizacją zajęć semestru VI egzamin odbędzie się w dniach:

  • I termin - 23 maja 2017r.
  • II termin (poprawkowy) - 21 czerwca 2017r.