Organizacja roku akademickiego 2016/2017

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Organizacja zajęć semestru VII dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2016/2017

  • Zajęcia dla studentów IV roku studiów stacjonarnych w semestrze zimowym odbywają się od 3 października do 15 grudnia 2016 r. włącznie (10 tygodni).
  • Zimowa sesja egzaminacyjna dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 16-21 grudnia 2016 r.
  • Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów IV roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 2-5 stycznia 2017 r.
  • Egzamin kierunkowy: I termin – 10 stycznia 2017 r., II termin 25 stycznia 2017 r.
  • Obrony projektów inżynierskich odbędą się w okresie 16-31 stycznia 2017 r.

Organizacja zajęć semestru VI dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia licencjackich na WGGiOŚ AGH w roku akademickim 2016/2017

  • Zajęcia dla studentów III roku studiów stacjonarnych w semestrze letnim odbywają się od 27 lutego do 12 maja 2017 r.
  • Letnia sesja egzaminacyjna dla studentów III roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 13-19 maja 2017 r.
  • Poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów III roku studiów stacjonarnych odbędzie się w okresie 5-9 czerwca 2017 r.
  • Egzamin kierunkowy: I termin – 23 maja 2017 r., II termin 21 czerwca 2017 r.


1 października do 19 lutego  semestr zimowy

1 października do 27 stycznia  zajęcia semestru zimowego*

22 grudnia do 2 stycznia  wakacje zimowe

28 stycznia do 8 lutego  zimowa sesja egzaminacyjna  część podstawowa

9 lutego do 12 lutego  przerwa międzysemestralna

13 lutego do 19 lutego  zimowa sesja egzaminacyjna  część poprawkowa

20 lutego do 26 lutego  przerwa międzysemestralna

 

 *10 listopada 2016 r. (czwartek)  zajęcia odbywają się według planu z piątku

*24 stycznia 2017 r. (wtorek)  zajęcia odbywają się według planu z czwartku

*25 stycznia 2017 r. (środa)  zajęcia odbywają się według planu z piątku

*26 i 27 stycznia 2017 r.  dni przeznaczone na ewentualne odrabianie zajęć

27 lutego do 30 września  semestr letni

27 lutego do 16 czerwca  zajęcia semestru letniego*

13 kwietnia do 19 kwietnia  wakacje wiosenne

17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna  część podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia  wakacje letnie

1 lipca do 17 września  praktyki

1 września do 17 września  letnia sesja egzaminacyjna  część poprawkowa

 

*16 czerwca 2017 r.  dzień przeznaczony na ewentualne odrabiane zajęć

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2016 r., 11 listopada 2016 r., 6 stycznia 2017 r., 1 maja 2017 r., 3 maja 2017 r., 15 czerwca 2017 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016 r., 2 listopada 2016 r., 2 stycznia 2017 r., 2 maja 2017 r.

Okres od 18 do 30 września 2017 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.