Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Siedziba

Pawilon A-0, pok. 0-18 (niski parter)

 E-mail

samorzad@geol.agh.edu.pl

Fanpage

http://www.facebook.com/wrss.ggios.agh

Zarząd WRSS

Przewodniczący

Zbigniew Wilczyński   

Zastępca Przewodniczącego

Raczniak Ilona

Sekretarz

Patrycja Mytnik

Senator

Kuczmierczyk Paulina

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

Zbigniew Wilczyński

Ilona Raczniak

Paulina Kuczmierczyk

Pozostali członkowie WRSS

Marcin Duda

Michał Durlej

Jakub Kanigowski

Łukasz Kłyż

Andrzej Mazur

Magdalena Mosio

Aleksandra Piwko

Ada Romanowicz

Daria Starzyczny

Daniel Szabla

Karolina Szczepańczyk

Jan Tokarz

Patryk Zimowski