Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Siedziba

Pawilon A-0, pok. 0-18 (niski parter)

 E-mail

wggios@samorzad.agh.edu.pl

Fanpage

http://www.facebook.com/wrss.ggios.agh

Strona www

https://sites.google.com/samorzad.agh.edu.pl/wrsswggios

Zarząd WRSS

Przewodniczący

Raczniak Ilona

Zastępca Przewodniczącego

Przemysław Kluczyński

Senator

Przemysław Kluczyński

Delegaci do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

Przemysław Kluczyński
Aleksandra Piwko
Ilona Raczniak

Pozostali członkowie WRSS

Michał Durlej

Marta Iżycka

Małgorzata Jelito

Magdalena Kaprzyk

Anna Kozioł

Dorota Kuklińska

Hubert Liśkiewicz

Konrad Osiński

Franciszek Ostojski

Aleksandra Piwko

Kamil Słomka

Daria Starzyczny

Karolina Szczepańczyk

Zbigniew Wilczyński

Wiktor Wrona