Księga jakości kształcenia na WGGiOŚ

Księga jakości kształcenia na WGGiOŚ, zwana dalej Księgą jakości, jest elementem wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału, Księga jakości jest to ogólnie dostępny poprzez Internet zbiór dokumentów zawierający:

  • dokumenty nadrzędne w stosunku do wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia, czyli Regulamin Studiów AGH, uchwały Senatu AGH i zarządzenia Rektora dotyczące systemu zapewnienia jakości kształcenia na AGH,
  • zbiór dokumentów prawnych dotyczących procesu kształcenia ma wydziale i wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym przedmiotowe uchwały Rady Wydziału i zarządzenia Dziekana,
  • zbiór procedur obowiązujących w trakcie realizacji procesu kształcenia, w skład którego wchodzą zarządzenia Dziekana, uchwały Rady Wydziału oraz zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowego Zespołu Audytu Dydaktycznego,
  • katalog dobrych praktyk, będący zbiorem godnych naśladowania rozwiązań dotyczących różnych aspektów procesu kształcenia na Wydziale.

Dokumenty uczelni

Dokumenty wydziału