Kierunki studiów

Rekrutacja na II stopień studiów w roku akademickim 2018/19 prowadzona jest na ośmiu kierunkach studiów:

  • Ekologiczne Źródła Energii
  • Geofizyka
  • Geoinformatyka
  • Górnictwo i Geologia
  • Informatyka Stosowana
  • Inżynieria Środowiska
  • Ochrona Środowiska
  • Turystyka i Rekreacja

   Plany studiów i szczegółowy opis przedmiotów na kierunkach i specjalnościach można znaleźć na stronie: Kierunki studiów i specjalności