Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana prowadzona na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH jest unikatowym i innowacyjnym kierunkiem studiów. Kształci wysokiej klasy specjalistów w zakresie tworzenia oraz obsługi systemów informatycznych. Student zdobywa wiedzę i umiejętności w pełni zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy w sektorze IT. Zaletą studiów na Informatyce Stosowanej na WGGiOŚ jest to, że oprócz gruntownej wiedzy informatycznej absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę pozwalającą na zastosowanie informatyki w Naukach o Ziemi.

Oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych, studenci nabywają umiejętności w trakcie obowiązkowych i nadprogramowych praktyk zawodowych. Zakres zajęć obejmuje m.in.: tworzenie i zarządzanie bazami danych, programowanie w C++, C#, JAVA, PHP, OpenGL, tworzenie systemów informacji przestrzennej, administrowanie sieciami komputerowymi, modelowanie procesów fizycznych, eksplorację danych środowiskowych, analizy i przetwarzania obrazów cyfrowych, analizę i interpretację sygnałów, projektowanie i obsługę komputerowych systemów pomiarowych. Procentowy udział zajęć z poszczególnych grup przedmiotów został zaprezentowany na wykresie.

 

Absolwent Kierunku posiada wiedzę z zakresu:              

 • aktualnych trendów i technologii informatycznych,
 • nowoczesnych języków programowania,
 • tworzenia aplikacji mobilnych i webowych,
 • zagadnień informatycznych związanych z Naukami o Ziemi (systemy informacji przestrzennej, przestrzenne bazy danych, teledetekcja, modelowania geodynamiczne, metody geofizyczne),
 • metod matematycznych i numerycznych niezbędnych do rozwiązywania zagadnień obliczeniowych,
 • systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej
 • projektowania komputerowych systemów pomiarowych.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwolą realizować projekty informatyczne oraz podjąć pracę w zakresie rozwoju oprogramowania, administrowania systemami informatycznymi, itp.. Kierunek daje absolwentom przygotowanie zawodowe w zastosowaniach informatyki w różnorodnych dziedzinach nauki i techniki. Po jego ukończeniu absolwenci bez problemu mogą znaleźć pracę w szeregu przedsiębiorstw i instytucji. Mogą to być np:

 •  przedsiębiorstwa o informatycznym profilu działalności, nastawione na eksperckie wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów informatycznych, w tym: laboratoria projektowania i wytwarzania oprogramowania, badań i rozwoju nowych technologii, administrowania systemami, zarządzania bezpieczeństwem,
 • przedsiębiorstwa, o nieinformatycznym profilu działalności, które wykorzystują technologie informatyczne w tym: utrzymywanie systemów, administracja baz danych, sieci komputerowych, zarządzanie bezpieczeństwem itd. (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, administracja państwowa, oświata, opieka zdrowotna),
 • własna działalność gospodarcza - wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów informatycznych.

Kierunek Informatyka Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH wyróżnia to, że :

 • 100% absolwentów kierunku pracuje w wyuczonym zawodzie (źródło: badania prowadzone przez Centrum Karier AGH 2012, 2015, 2016).
 • 0% absolwentów kierunku doświadczyło bycia bezrobotnym (w/w badania).
 • Kierunek zajął 5-te miejsce w rankingu Perspektyw w 2016 r., wśród wszystkich kierunków IT w Polsce.

 Szczegółowy spis przedmiotów