Informujemy, że zmieniają się zasady przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów AGH. Miejsca w domach studenckich AGH na rok akademicki 2017/2018 będą rozdzielane centralnie.

Prawo ubiegania się o przyznanie miejsca w domu studenckim przysługuje osobie, która:

  • dokonała rejestracji w systemie informatycznym na stronie https://akademik.agh.edu.pl., a jej dane zostały uzupełnione i zatwierdzone przez pracownika dziekanatu,
  • przestrzegała zapisów Regulaminu Mieszkańców Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie,
  • ma uregulowane wszystkie należności w DS.

Student AGH może ubiegać się o przyznanie miejsca tylko na jednym Wydziale.

Zamieszczamy informacje na temat rozdziału miejsc w domach studenckich oraz kryteria przyznawania miejsc w roku akademickim 2017/2018.