• mapa serwisu
  • pl
  • Oferta badawcza
  • Research offer
 

Oferta badawcza

Działalność naukowo-badawcza Wydziału koncentruje się na opracowaniu najnowszych technik i technologii w zakresie:

  • diagnozowania górniczo-geologicznych warunków eksploatacji złóż i procesów geodynamicznych,
  • badań geochemicznych komponentów środowiska,
  • gospodarczego wykorzystania odpadów i ich utylizacji w budownictwie,
  • oceny przeróbki surowców mineralnych i oceny wpływu zakładów górniczych na środowisko,
  • kreowania kierunków badawczych takich jak: aeromineralogia, agromineralogia,kosmomineralogia, biomineralogi, i petroarcheologia,
  • oceny zasobów energii geotermalnej,
  • rozpoznania budowy geologicznej skorupy ziemskiej i wnętrza Ziemi.

Wydział dysponuje nowoczesnym zapleczem badawczym.

 

 

All rights reserved © 2016 Akademia Górniczo-Hutnicza