19.11.2019

Islandczycy wesprą rozwój geotermii w Polsce


W dniach 22-26.10.2019 roku miała miejsce wizyta na Islandii zorganizowana przez Ministerstwo Środowiska, reprezentowane przez Pana Piotra Bogusza – z-cę Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych MŚ RP.

Wyjazd studyjny był realizowany z inicjatywy Ministerstwa Środowiska w ramach działań dwustronnych Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.

W skład delegacji wchodziło 15 osób, w tym przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Geotermii Podhalańskiej S.A, Gminy Szaflary, Geotermii Mazowieckiej S.A. oraz eksperci Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, a także Akademii Górniczo-Hutniczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, nasz Wydział był reprezentowany przez mgr inż. Marka Hajto, zatrudnionego w Katedrze Surowców Energetycznych. więcej