16.03.2018

Porozumienie o współpracy z firmą Geopartner Sp. z o.o


Na początku marca 2018 roku z inicjatywy Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska podpisane zostało porozumienie o współpracy z firmą Geopartner Sp. z o.o.

Współpraca będzie realizowana m.in. poprzez:

- wspólną realizację projektów naukowo-badawczych

- staże dla studentów

- praktyki dyplomowe i zawodowe

- podejmowanie i realizację we współpracy inżynierskich zadań projektowych oraz ekspertyz technicznych

- konsultacje i szkolenia w ramach niniejszego porozumienia

Koordynatorami porozumienia są:

- dr inż. Marek Wojdyła (ze strony Geopartner Sp. z o.o.)

- dr hab. inż. Sławomir Porzucek (ze strony AGH, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska)

Geopartner Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się badaniami geofizycznymi, geotechnicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, hydrogeologicznymi i geoelektrycznymi. Firma dysponuje laboratorium geotechnicznym, nowoczesnym sprzętem pomiarowym i wiertniczym oraz oprogramowaniem realizując zadania od małych pomiarów po wielkie projekty geofizyczne, geotermalne, geoelektryczne i geotechniczne zarówno w kraju jak i za granicą.