Lista samodzielnych pracowników w poszczególnych katedrach WGGiOŚ:

  • Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

- Dr hab. Anna Waśkowska- kierownik Katedry
- Prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
- Dr hab. Marta Bąk
- Dr hab. Diana Dryglas
- Dr hab. Henryk Duda
- Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
- Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

  • Katedra Ochrony Środowiska

- Dr hab. Dariusz Ciszewski - kierownik Katedry
- Dr hab. inż. Ewa Adamiec
- Dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak
- Dr hab. inż. Alicja Kicińska
- Dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk

  • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

- Dr hab. inż. Tomasz Bajda - kierownik Katedry
- Dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik
- Dr hab. inż. Bożena Gołębiowska
- Dr hab. inż. Maciej Manecki
- Dr hab. inż. Jakub Matusik
- Prof. dr hab. inż. Adam Pieczka
- Dr hab. inż. Grzegorz Rzepa

  • Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

- Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński - kierownik Katedry
- Dr hab. inż. Barbara Bielowicz
- Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski
- Dr hab. inż. Jacek Mucha
- Dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka
- Dr hab. Jarosłav Pršek
- Dr hab. inż. Tomasz Toboła
- Prof. dr hab. inż. Marian Wagner

  • Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

- Dr hab. inż. Mariusz Krzak - kierownik Katedry
- Dr hab. inż. Paweł Kosakowski
- Dr hab. inż. Marcin Krajewski
- Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - Dziekan Wydziału
- Dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec
- Dr hab. inż. Dariusz Więcław

  • Katedra Surowców Energetycznych

- Dr hab. inż. Michał Stefaniuk - kierownik Katedry
- Prof. dr hab. inż. Wojciech Górecki
- Dr hab. inż. Artur Krzyżak
- Dr hab. inż. Leszek Pająk
- Prof. dr hab. Szczepan J. Porębski
- Dr hab. inż. Henryk Sechman
- Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał
- Dr hab. Anna Świerczewska
- Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

  • Katedra Geofizyki

- Dr hab. inż. Jerzy Dec - kierownik Katedry
- Dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh
- Prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
- Dr hab. inż. Janusz Madej
- Dr hab. inż. Sławomir Porzucek
- Dr hab. inż. Sylwia Tomecka-Suchoń

  • Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

- Dr hab. inż. Adam Postawa - kierownik Katedry
- Dr hab. inż. Mariusz Czop
- Dr hab. inż. Kajetan d`Obyrn
- Dr hab. inż. Robert Duda
- Dr hab. Ewa Kmiecik
- Prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
- Dr hab. Marek Rembiś

  • Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

- Dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk - kierownik Katedry
- Dr hab. inż. Adam Cichy
- Dr hab. inż. Tomasz Danek
- Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
- Prof. dr hab. inż. Adam Walanus