Lista samodzielnych pracowników w poszczególnych katedrach WGGiOŚ

 

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

 • Dr hab. Anna Waśkowska, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
 • Dr hab. Marta Bąk, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
 • Dr hab. Paweł Różycki
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Katedra Ochrony Środowiska
 • Dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. Dariusz Ciszewski
 • Dr hab. inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń, prof. uczelni
Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii
 • Dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski
 • Dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Bożena Gołębiowska, prof. uczelni
 • Dr inż. Jarosław Majka, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Manecki
 • Prof. dr hab. inż. Jakub Matusik
 • Prof. dr hab. inż. Adam Pieczka
Katedra Geologii Złożowej i Górniczej
 • Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Dr hab. inż. Barbara Bielowicz, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
 • Dr hab. Jarosłav Pršek, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Tomasz Toboła, prof. uczelni
Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej
 • Dr hab. inż. Mariusz Krzak, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Paweł Kosakowski, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Marcin Krajewski, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - Dziekan Wydziału
 • Dr hab. Janusz Olszak, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. uczelni
Katedra Surowców Energetycznych
 • Dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Dr hab. Artur Krzyżak, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. Anna Świerczewska
 • Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska
Katedra Geofizyki
 • Dr hab. inż. Jerzy Dec, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Dr hab. inż. Paulina Krakowska-Madejska, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. Szczepan J. Porębski
 • Dr hab. inż. Edyta Puskarczyk, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Sylwia Tomecka-Suchoń, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Marcin Zych, prof. uczelni
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
 • Dr hab. Marek Rembiś, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Kajetan d`Obyrn, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Robert Duda, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. Ewa Kmiecik
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
 • Dr hab. inż. Adam Postawa, prof. uczelni
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej
 • Dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. uczelni — kierownik Katedry
 • Dr hab. Marzena Bielecka, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. uczelni
 • Dr hab. inż. Katarzyna Górniak, prof. uczelni
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
 • Prof. dr hab. inż. Adam Walanus