Lista samodzielnych pracowników w poszczególnych katedrach WGGiOŚ:

  • Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki

- Dr hab. Anna Waśkowska, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Prof. dr hab. Witold Alexandrowicz
- Dr hab. Marta Bąk, prof. uczelni
- Prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec
- Dr hab. Paweł Różycki
- Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

  • Katedra Ochrony Środowiska

- Dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. uczelni
- Prof. dr hab. Dariusz Ciszewski
- Dr hab. inż. Alicja Kicińska, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Marta Wardas-Lasoń

  • Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

- Dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
- Prof. dr hab. inż. Krzysztof Bahranowski
- Dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Bożena Gołębiowska, prof. uczelni
- Dr inż. Jarosław Majka, prof. uczelni
- Prof. dr hab. inż. Maciej Manecki
- Dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. uczelni
- Prof. dr hab. inż. Adam Pieczka

  • Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

- Dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Dr hab. inż. Barbara Bielowicz, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Jadwiga Pieczonka, prof. uczelni
- Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
- Dr hab. Jarosłav Pršek, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Tomasz Toboła, prof. uczelni

  • Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

- Dr hab. inż. Mariusz Krzak, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Dr hab. Andrzej Borkowski, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Paweł Kosakowski, prof. uczelni
- Prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba
- Dr hab. inż. Marcin Krajewski, prof. uczelni
- Prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - Dziekan Wydziału
- Dr hab. Janusz Olszak
- Dr hab. inż. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Dariusz Więcław, prof. uczelni

  • Katedra Surowców Energetycznych

- Dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Dr hab. Artur Krzyżak, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Leszek Pająk, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. uczelni
- Prof. dr hab. Anna Świerczewska
- Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

  • Katedra Geofizyki

- Dr hab. inż. Jerzy Dec, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Dr hab. inż. Chau Nguyen Dinh, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prof. uczelni
- Prof. dr hab. Szczepan J. Porębski
- Dr hab. inż. Sylwia Tomecka-Suchoń, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Marcin Zych, prof. uczelni

  • Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

- Dr hab. Marek Rembiś, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Kajetan d`Obyrn, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Robert Duda, prof. uczelni
- Dr hab. Ewa Kmiecik, prof. uczelni
- Prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
- Dr hab. inż. Adam Postawa, prof. uczelni

  • Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

- Dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. uczelni - kierownik Katedry

- Dr hab. Marzena Bielecka, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Tomasz Danek, prof. uczelni
- Dr hab. inż. Katarzyna Górniak
- Prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak
- Prof. dr hab. inż. Adam Walanus