SKŁAD KOLEGIUM WYDZIAŁU na kadencję 2020 – 2024

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni – prodziekan wydziału

dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda – prodziekan wydziału

dr hab. Marta Bąk, prof. uczelni

dr hab. inż. Krzysztof Bukowski, prof. uczelni – kierownik katedry

dr hab. inż. Jerzy Dec, prof. uczelni – kierownik katedry

dr hab. inż. Robert Duda, prof. uczelni

dr hab. Ewa Kmiecik, prof. uczelni – prodziekan wydziału

dr hab. inż. Marcin Krajewski, prof. uczelni

dr hab. inż. Mariusz Krzak, prof. uczelni – kierownik katedry

prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak

dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – dziekan wydziału

dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. uczelni - kierownik katedry

dr hab. Jaroslav Pršek, prof. uczelni

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. uczelni – prodziekan wydziału

dr hab. Marek Rembiś, prof. uczelni – kierownik katedry

dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. uczelni – kierownik katedry

dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. uczelni – kierownik katedry

dr hab. inż. Ewa Szalińska van Overdijk, prof. uczelni – kierownik katedry

prof. dr hab. Anna Świerczewska

prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska

dr hab. Anna Waśkowska, prof. uczelni – kierownik katedry

mgr inż. Gabriela Kozub-Budzyń

dr inż. Monika Łój

dr inż. Grzegorz Machowski

mgr inż. Renata Nagwizda

mgr Beata Perek

mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska – dyrektor administracyjny wydziału

dr inż. Edyta Sermet

dr inż. Robert Zdechlik

Maciej Augustyński – student

Marta Iżycka – studentka

Przemysław Kluczyński – student

inż. Kornelia Kurek – studentka

mgr inż. Krzysztof Foltyn - doktorant