Komisje Wydziałowe na kadencję 2016-2020

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego

Przewodniczący: dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. nadzw.

Członkowie:

  • dr hab. Marta Bąk prof. nadzw.
  • dr hab. inż. Tomasz Danek
  • dr hab. inż. Jerzy Dec
  • dr hab. inż. Alicja Kicińska
  • dr hab. inż. Paweł Kosakowski
  • mgr inż. Bartosz Mikoda - doktorant
  • dr hab. inż. Adam Pieczka, prof. nadzw.
  • Zbigniew Wilczyński – student - Geofizyka
   Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

   Dr hab. inż. Robert Duda – Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - Przewodniczący Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

   Członkowie:           

    • dr inż. Justyna Bała
    • dr inż. Maciej Dwornik
    • Marcin Duda  - student - Ochrona Środowiska, Ekologiczne Źródła Energii
    • Michał Durlej – student – Górnictwo i Geologia
    • dr inż. Agnieszka Gruszecka
    • dr inż. Mirosław Janowski
    • dr Adam Kowalski
    • dr Katarzyna Król
    • mgr inż. Bartłomiej Liana - doktorant
    • dr inż. Grzegorz Machowski
    • dr inż. Mariola Marszałek
    • dr inż. Krzysztof Miśkiewicz
    •  Magdalena Mosio - studentka - Inżynieria Środowiska
    • dr inż. Grzegorz Rzepa
    • Jan Stach – student -  Geoinformatyka
    • Szczepańczyk Karolina –  studentka - Geofizyka, Informatyka Stosowana
    • dr inż. Anna Sowiżdżał
    • dr inż. Tomasz Toboła
    • dr hab. Anna Waśkowska
    • dr inż. Anna Wojas
    • Patrycja Wojtuniak – studentka – Turystyka i Rekreacja
    • dr inż. Robert Zdechlik
    • dr inż. Marcin Zych
     Wydziałowa Komisja Konkursowa

     prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak – przewodniczący komisji

     Członkowie:

     • dr hab. Marta Bąk, prof. nadzw. AGH
     • dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw. AGH
     • dr hab. Jarosłav Prsek
     • dr hab. Anna Świerczewska, prof. nadzw.
     Wydziałowa Komisja ds. Rotacji Adiunktów

     prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec – przewodniczący komisji

     Członkowie:

     • prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
     • prof. dr hab. Szczepan Porębski
     Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
     • dr hab. inż.  Adam Postawa – przewodniczący komisji
     • dr Tadeusz Szydłak – zastępca przewodniczącego
     • dr Zdzisław Onderka - zastępca przewodniczącego
     • dr inż. Magdalena Strzebońska  -  zastępca przewodniczącego
     • dr Katarzyna Wątor – sekretarz

     Członkowie:

     • dr Elżbieta Bilkiewicz
     • mgr inż. Artur Łapinkiewicz
     • dr inż. Wojciech Mastej
     • dr inż. Mieczysław Michałek
     • dr inż. Jacek Misiak
     • dr inż. Piotr Olchowy
     • dr Paweł Oleksik
     • dr inż. Monika Pilarz
     • dr inż. Edyta Puskarczyk
     • mgr inż. Jan Soboń
     • dr inż. Grażyna Stańczak
     • dr inż. Anna Wojas
     Wydziałowa Komisja Budżetowa

     Przewodniczący komisji : prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Dziekan Wydziału

     Członkowie:

     • dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.         
     • dr hab.  Dariusz Ciszewski, prof. nadzw.         
     • dr hab. inż. Jerzy Dec                                 
     • dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw.                   
     • dr hab. inż. Mariusz Krzak
     • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. nadzw. 
     • dr hab. inż.  Adam Postawa
     • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
     • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. nadzw.
     • mgr inż. Joanna Rams - Dyrektor Administracyjny Wydziału
     Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

     Przewodniczący komisji : dr hab. inż. Adam Postawa – Prodziekan Wydziału

     Członkowie:

     • dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.        
     • dr hab.  Dariusz Ciszewski, prof. nadzw.        
     • dr hab. inż. Jerzy Dec                                 
     • dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw.                  
     • dr hab. inż. Mariusz Krzak
     • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. nadzw. 
     • dr hab. inż.  Adam Postawa
     • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
     • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. nadzw.
     • dr hab. inż. Robert Duda - Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia.
     • Karolina Kipigroch – studentka
     Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

     Przewodniczący komisji : dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.  – Prodziekan Wydziału

     Nagrody:

     • dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.        
     • dr hab.  Dariusz Ciszewski, prof. nadzw.        
     • dr hab. inż. Jerzy Dec                                 
     • dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw.                  
     • dr hab. inż. Mariusz Krzak
     • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. nadzw. 
     • dr hab. inż.  Adam Postawa
     • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
     • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. nadzw.

     Odznaczenia:

     • prof. dr hab. inż. Marian Wagner – przewodniczący
     • dr hab. inż. Magdalena Dumańska –Słowik
     • mgr Beata Perek
     Wydziałowa Komisja Biblioteczna

     Przewodniczący komisji : prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz.  – Dziekan Wydziału

     Członkowie:

     • dr inż. Katarzyna Górniak       
     • dr inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska                               
     • dr inż. Anna Żurek