Komisje Wydziałowe na kadencję 2016-2020

Wydziałowy Zespół Audytu Dydaktycznego

Przewodniczący: dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. nadzw.

Członkowie:

 • dr hab. Marta Bąk prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Tomasz Danek
 • dr hab. inż. Jerzy Dec
 • dr hab. inż. Alicja Kicińska
 • dr hab. inż. Paweł Kosakowski
 • mgr inż. Bartosz Mikoda - doktorant
 • dr hab. inż. Adam Pieczka, prof. nadzw.
 • Zbigniew Wilczyński – student - Geofizyka
Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. inż. Robert Duda – Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia - Przewodniczący Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia

Członkowie:           

 • dr inż. Justyna Bała
 • dr inż. Maciej Dwornik
 • dr inż. Agnieszka Gruszecka
 • Marta Iżycka - student - Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska
 • dr inż. Mirosław Janowski
 • dr Adam Kowalski
 • Anna Kozioł – student – Górnictwo i Geologia
 • dr Katarzyna Król
 • mgr inż. Bartłomiej Liana - doktorant
 • Hubert Liśkiewicz - student - Ekologiczne Źródła Energii
 • dr inż. Grzegorz Machowski
 • dr inż. Mariola Marszałek
 • dr inż. Krzysztof Miśkiewicz
 • dr inż. Grzegorz Rzepa
 • Karolina Szczepańczyk  –  studentka - Geofizyka, Informatyka Stosowana
 • dr inż. Anna Sowiżdżał
 • dr inż. Tomasz Toboła
 • dr hab. Anna Waśkowska
 • dr inż. Anna Wojas
 • Dorota Kuklińska – studentka – Turystyka i Rekreacja
 • Zbigniew Wilczyński - student - Geoinformatyka
 • dr inż. Robert Zdechlik
 • dr inż. Marcin Zych
Wydziałowa Komisja Konkursowa

prof. dr hab. inż. Andrzej Leśniak – przewodniczący komisji

Członkowie:

 • dr hab. Marta Bąk, prof. nadzw. AGH
 • dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. nadzw. AGH
 • dr hab. Jarosłav Prsek
 • dr hab. Anna Świerczewska, prof. nadzw.
Wydziałowa Komisja ds. Rotacji Adiunktów

prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec – przewodniczący komisji

Członkowie:

 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina
 • prof. dr hab. Szczepan Porębski
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
 • dr hab. inż.  Adam Postawa – przewodniczący komisji
 • dr Tadeusz Szydłak – zastępca przewodniczącego
 • dr Zdzisław Onderka - zastępca przewodniczącego
 • dr inż. Magdalena Strzebońska  -  zastępca przewodniczącego
 • dr Katarzyna Wątor – sekretarz

Członkowie:

 • dr Elżbieta Bilkiewicz
 • mgr inż. Artur Łapinkiewicz
 • dr inż. Wojciech Mastej
 • dr inż. Mieczysław Michałek
 • dr inż. Jacek Misiak
 • dr inż. Piotr Olchowy
 • dr Paweł Oleksik
 • dr inż. Monika Pilarz
 • dr inż. Edyta Puskarczyk
 • mgr inż. Jan Soboń
 • dr inż. Grażyna Stańczak
 • dr inż. Anna Wojas
Wydziałowa Komisja Budżetowa

Przewodniczący komisji : prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Dziekan Wydziału

Członkowie:

 • dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.         
 • dr hab.  Dariusz Ciszewski, prof. nadzw.         
 • dr hab. inż. Jerzy Dec                                 
 • dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw.                   
 • dr hab. inż. Mariusz Krzak
 • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. nadzw. 
 • dr hab. inż.  Adam Postawa
 • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
 • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. nadzw.
 • mgr inż. Joanna Rams - Dyrektor Administracyjny Wydziału
Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Przewodniczący komisji : dr hab. inż. Adam Postawa – Prodziekan Wydziału

Członkowie:

 • dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.        
 • dr hab.  Dariusz Ciszewski, prof. nadzw.        
 • dr hab. inż. Jerzy Dec                                 
 • dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw.                  
 • dr hab. inż. Mariusz Krzak
 • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. nadzw. 
 • dr hab. inż.  Adam Postawa
 • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
 • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Robert Duda - Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia.
 • Karolina Kipigroch – studentka
Wydziałowa Komisja ds. Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący komisji : dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.  – Prodziekan Wydziału

Nagrody:

 • dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. nadzw.        
 • dr hab.  Dariusz Ciszewski, prof. nadzw.        
 • dr hab. inż. Jerzy Dec                                 
 • dr hab. inż. Marek Doktor, prof. nadzw.                  
 • dr hab. inż. Mariusz Krzak
 • dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. nadzw. 
 • dr hab. inż.  Adam Postawa
 • prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
 • dr hab. inż. Michał Stefaniuk, prof. nadzw.

Odznaczenia:

 • prof. dr hab. inż. Marian Wagner – przewodniczący
 • dr hab. inż. Magdalena Dumańska –Słowik
 • mgr Beata Perek
Wydziałowa Komisja Biblioteczna

Przewodniczący komisji : prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz.  – Dziekan Wydziału

Członkowie:

 • dr inż. Katarzyna Górniak       
 • dr inż. Agnieszka Gruszecka-Kosowska                               
 • dr inż. Anna Żurek