Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Planowane terminy Rady Wydziału w 2018 r.

29 stycznia 2018 r.

26 lutego 2018 r.

26 marca 2018 r.

23 kwietnia 2018 r.

28 maja 2018 r.

25 czerwca 2018 r. lub 2 lipca 2018 r.

24 września 2018 r.

29 października 2018 r.

26 listopada 2018 r.

3 grudnia 2018 r.