Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Planowane terminy Rady Wydziału w 2017 r.

23 stycznia 2017 r.

27 marca 2017 r.

24 kwietnia 2017 r.

29 maja 2017 r.

26 czerwca 2017 r.

25 września 2017 r.

23 października 2017 r.

11 grudnia 2017 r.

Planowane terminy Rady Wydziału w 2018 r.

29 stycznia 2018 r.

26 lutego 2018 r.

26 marca 2018 r.

23 kwietnia 2018 r.

28 maja 2018 r.

25 czerwca 2018 r.

2 lipca 2018 r.

24 września 2018 r.

29 października 2018 r.

26 listopada 2018 r.

3 grudnia 2018 r.