Terminy posiedzeń Rady Wydziału

Planowane terminy Rady Wydziału w 2019 r.

21 stycznia 2019 r.

25 lutego 2019 r.

25 marca 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

27 maja 2019 r.

24 czerwca 2019 r. lub 1 lipca 2019 r.

23 lub 30 września 2019 r.

28 października 2019 r.

25 listopada lub 2 grudnia 2019 r.