Władze Wydziału

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
tel. 12 617-34-10
Godziny dyżuru dziekańskiego:
wtorek, godz. 9:00 - 11:00 (pok. 18)

Prodziekani:

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Górnictwo i Geologia, Ekologiczne Źródła Energii oraz Ochrona Środowiska
tel. 12 617-47-10
Godziny dyżuru dziekańskiego:
czwartek, godz. 11:30 - 13:30 (pok.18)

Kompetencje

dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. uczelni
Prodziekan ds. współpracy i rozwoju oraz studiów doktoranckich
tel. 12 617-52-32
Godziny dyżuru dziekańskiego:
środa, godz. 9:00 - 11:00 (pok.18)

Kompetencje

dr hab. inż. Sławomir Porzucek, prof. uczelni
Prodziekan ds. ogólnych i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Geofizyka, Geoinformatyka oraz Informatyka Stosowana
tel. 12 617-23-54
Godziny dyżuru dziekańskiego:
wtorek, godz. 12:00 - 14:00 (pok.18)

Kompetencje

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. uczelni
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Inżynieria Środowiska oraz Turystyka i Rekreacja
tel. 12 617-23-98
Godziny dyżuru dziekańskiego:
czwartek, godz. 9:00 - 11:00 (pok.18)

Kompetencje