Władze Wydziału

Dziekan Wydziału

prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
tel. 12 617-34-10
Godziny dyżuru dziekańskiego:
wtorek, godz. 9:00 - 11:00 (pok. 18)

Prodziekani:

Dyżury dziekańskie prowadzone będą w formie zdalnej na platformie MS Teams:

- link do zespołu MS Teams "Prodziekani WGGiOŚ"

dr hab. inż. Ewa Adamiec, prof. uczelni
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Geologia Stosowana, Ekologiczne Źródła Energii
tel. 12 617-47-10
Godziny dyżuru dziekańskiego:
czwartek, godz. 11:00 - 13:00 (pok.18)

Kompetencje

prof. dr hab. inż. Tomasz Bajda
Prodziekan ds. nauki i współpracy
tel. 12 617-52-32
Godziny dyżuru dziekańskiego:
środa, godz. 9:00 - 11:00 (pok.18)

Kompetencje

dr hab. Ewa Kmiecik, prof. uczelni
Prodziekan ds. ogólnych i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych
kierunków Geoinformatyka, Inżynieria i Analiza Danych
tel. 12 617-50-34
Godziny dyżuru dziekańskiego:
wtorek, godz. 12:00 - 14:00 (pok.18)

Kompetencje

dr hab. inż. Adam Postawa, prof. uczelni
Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dla studentów studiów stacjonarnych kierunków Inżynieria i Ochrona Środowiska, Geofizyka, Geoturystyka
tel. 12 617-23-98
Godziny dyżuru dziekańskiego:
czwartek, godz. 9:00 - 11:00 (pok.18)

Kompetencje