12.02.2021

Odbiór dyplomu ukończenia studiów


Informujemy, że aby odebrać dyplom należy posiadać ze sobą wypełnioną kartę odejścia i legitymację studencką ELS do zwrotu. Zwrot legitymacji studenckiej dotyczy tylko absolwentów studiów II stopnia.

Karta odejścia dla studentów I stopnia

Karta odejścia dla studentów II stopnia

Informacja Centrum Karier

Informacja Biblioteka Główna