15.11.2019

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów II stopnia


Uprzejmie informujemy, że uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów II stopnia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH , dla absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się dnia 10 stycznia 2020 roku.

Dyplomy zostaną wręczone osobom, które dopełniły wszystkich formalności i zadeklarowały chęć udziału w uroczystym rozdaniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 06.12.2019 r. w godzinach pracy dziekanatu.