Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Informacja dla studentów WGGiOŚ AGH — Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Grafika z kontynentem europejskim i flagą UE.

fot. AGH

Informacja dla studentów WGGiOŚ AGH — Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Zasady uczestnictwa w programie, lista umów międzyinstytucjonalnych Erasmus+ oraz dokumenty do ściągnięcia znajdują się na stronie:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl

Lista uczelni partnerskich dla WGGiOŚ AGH znajduje się na stronie
https://www.wggios.agh.edu.pl/fileadmin/default/templates/css/j/wggios/banery/Studenci/ErasmusUczelniePartnerskieWGGiOS_AGH_2020_tabela.pdf

Studenci ubiegający się o wyjazd do uczelni partnerskiej składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/studia informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt programu studiów w uczelni partnerskiej, zaakceptowany przez opiekuna naukowego.

Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta/praktyka informacyjna kandydata (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, potwierdzony korespondencją e-mail z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktykę

Podstawowym kryterium kwalifikacji studentów do udziału w programie będzie średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów na WGGiOŚ AGH, a dla studentów studiów II stopnia – średnia ocen ze studiów + ocena ukończenia studiów I stopnia (dyplom).

Dodatkowym kryterium kwalifikacji będzie certyfikat znajomości języka obcego.

Dokumenty aplikacyjne na wyjazdy do uczelni partnerskich na studia oraz na praktyki należy składać do wydziałowego koordynatora programu Erasmus+ – pok. 27F, kadudek(at)agh.edu.plw terminie do środy, 5 kwietnia 2023.

Studenci aplikujący na studia na uczelniach partnerskich w których terminy nominacji upływają wcześniej (np. uczelnie w Norwegii, Szwecji, Finlandii) powinni złożyć dokumenty ‘as soon as possible’ oraz uzgodnić z koordynatorami umów tryb nominacji i aplikacji.

Dodatkowych informacji udziela dr Krzysztof Dudek, wydziałowy koordynator programu Erasmus+ na platformie MS Teams w zespole:

K_Dudek_KMPiG_konsultacje

kod: 9q60xfz

w poniedziałki w godz. 11.00-12.00 oraz w terminach uzgodnionych z zainteresowanymi studentami e-mailem.

Pytania można również zadawać na forum grupy Erasmus WGGiOŚ AGH https://www.facebook.com/groups/159982037756486/

Stopka