Przejdź do treści Przejdź do stopki
Aktualności

Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

Zarządzeniem Nr 41/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka wprowadził Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

Zgodnie z Regulaminem ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie Stypendium. Wnioski należy składać w Dziekanacie WGGiOŚ AGH. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 października 2023 r.

Szczegóły dotyczące składania wniosków są przedstawione w Regulaminie Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego. Konieczne zmiany są zawarte w Zarządzeniu Nr 32/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., Załącznik 1.

Zwracamy uwagę, że obecnie:

  1. Średnia ocen do wniosku o przyznanie stypendium jest obliczana na podstawie przedmiotów obowiązujących studenta w danym roku akademickim, na danym kierunku studiów.
  2. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia tabeli z ocenami z poszczególnych przedmiotów, potwierdzonej przez Dziekanat.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, że Stypendium im. Profesora Adama M. Dziewońskiego jest przyznawane studentom, którzy wyróżniają się bardzo poważnym podejściem do studiów w zakresie szeroko rozumianych nauk o Ziemi, przede wszystkim geofizycznych. Prosimy o rozważenie możliwości pozyskania stypendium także dla podtrzymania rozpoczętych studiów geofizycznych w uczelniach zagranicznych lub udokumentowanego rozpoczęcia takich studiów w najbliższych semestrach (przy spełnieniu wymogów zapisanych w Regulaminie Funduszu wraz z koniecznymi zmianami).

W imieniu Członków Kapituły Stypendium
prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
Katedra Geofizyki WGGiOŚ AGH

 

Stopka