13.06.2022

Egzamin wstępny na studia II stopnia - Geoturystyka w roku akad. 2022/2023


Zagadnienia na egzamin wstępny na studia II stopnia w roku akad. 2022/2023 - kierunek Geoturystyka