15.07.2022

Inżynieria i Analiza Danych wśród najpopularniejszych kierunków studiów pierwszego stopnia


Inżynieria i Analiza Danych na podium wśród najpopularniejszych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w tej rekrutacji! Na jedno miejsce złożyło podania 8,5 kandydata.

Więcej informacji:

www.agh.edu.pl/aktualnosci/info/article/zakonczyl-sie-i-cykl-rekrutacyjny-w-agh/