27.09.2022

Kierunek Geoinformatyka uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Kierunek Geoinformatyka uzyskał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Uchwała nr 796/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej