18.06.2021

Ogólny egzamin kierunkowy I stopnia (licencjacki) w roku akademickim 2020/2021


Egzamin (I termin) odbędzie się w dniu 22 czerwca 2021, z wykorzystaniem platformy UPeL i będzie dostępny dla Uczestników w godzinach od 8:55 do 10:30.

Test egzaminacyjny składa się z 50 pytań. Jest to test jednokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi. Czas na udzielenie wszystkich odpowiedzi wynosi 65 minut.

Instrukcja krok po kroku

  1.  Należy zalogować się do wydziałowej platformy UPeL korzystając z adresu: upel.agh.edu.pl/wggios/login/index.php
  2. Odnaleźć kurs o nazwie : „Egzamin kierunkowy I stopnia dla kierunku TiR 2021”
    i kliknąć na tej nazwie.
    Nastąpi przekierowanie do strony logowania właściwego egzaminu.
  3. Po kliknięciu na ikonie/napisie: „logowanie do egzaminu” należy wpisać hasło, które zostanie przesłane Zdającym w dniu egzaminu, na adresy zarejestrowane w systemie DziekanatXP.
  4. Właściwy egzamin poprzedzony będzie krótkim testem próbnym (3 pytania)

UWAGI:

  1. W wyjątkowych przypadkach (brak sprawnego dostępu do Internetu) możliwe jest zdawanie egzaminu w siedzibie WGGiOŚ, z wykorzystaniem komputera własnego lub udostępnionego przez Wydział. O chęci skorzystania z tego rozwiązania należy poinformować dziekanat Wydziału do dnia 21 czerwca 2021 roku do godz. 12.00. Egzamin taki przeprowadzony będzie w terminie egzaminu zasadniczego tj. 22.06.2021 o godzinie 9:00, z zachowaniem tych samych zasad.
  2. Jeżeli w trakcie egzaminu wystąpią problemy z połączeniem internetowym należy niezwłocznie przekazać informację o tym fakcie pod numer 725 725 059