24.11.2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Wandycza