16.09.2022

Składanie podań i wniosków na semestr zimowy w roku akad. 2022/2023


Przypominamy o możliwości składania podań oraz wniosków dotyczących spraw studenckich drogą elektroniczną. Wyjątek stanowią podania dotyczące spraw socjalnych,  o wznowienie studiów tzw. reaktywację,  o przeniesienie, oraz  rezygnacja ze studiów - te należy dostarczyć do dziekanatu w formie  papierowej.

Podania należy złożyć przed rozpoczęciem semestru, tj. do 30.09.2022 r .

Podania o przepisanie ocen będą przyjmowane do 31.10.2022 r. 

Warunkiem rozpatrzenia podania jest wysłanie dokumentu z adresu
e-mailowego  zarejestrowanego w domenie student.agh.edu.pl

Stosowne podanie należy wypełnić, podpisać i jego skan lub zdjęcie przesłać na adres mailowy pracownika dziekanatu zajmującego się danym kierunkiem studiów.

januszczyk@agh.edu.pl

  • Ekologiczne Źródła Energii
  • Geologia Stosowana
  • Geoturystyka
  • Inżynieria i Ochrona Środowiska

bmalecka@agh.edu.pl

  • Geofizyka
  • Geoinformatyka
  • Inżynieria i Analiza Danych

Podania przesyłane na inne niż poniżej podane adresy mailowe nie będą rozpatrywane!!

Jeżeli podanie zawiera załącznik ( np. zwolnienie lekarskie itp. ) należy go dostarczyć w oryginale do dziekanatu.

Proszę zwrócić uwagę na poprawność podań, gdyż  błędnie wypełnione podania nie będą rozpatrywane. Wzory podstawowych podań

Nadal pozostaje możliwość osobistego stawiennictwa w dziekanacie, wysyłanie podań pocztą tradycyjną lub pozostawienie ich w skrzynce przy portierni w budynku A-0.