24.02.2022

Studenci II i III roku - praktyki zawodowe 2021/2022


Szanowni Państwo, Studenci II i III roku WGGiOŚ

Zgodnie z programem studiów, Studenci pierwszego stopnia kształcenia (IV semestr dla kierunku GT oraz VI semestr, dla pozostałych kierunków) zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej.

Bardzo proszę o zapoznanie się z następującymi dokumentami dotyczącymi organizacji praktyk:

  1. Zasady organizacji praktyk zawodowych i dyplomowych realizowanych przez Studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku akademickim 2021/2022
  2. Harmonogram prac związanych z realizacją praktyk zawodowych i dyplomowych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku akademickim 2021/2022.
  3. Wykaz Organizatorów odpowiedzialnych za organizację praktyk zawodowych w poszczególnych Katedrach
  4. Wzór podania o przyjęcie Studenta na praktykę
  5. Wzór porozumienia pomiędzy Dziekanem WGGiOŚ a Przedstawicielem firmy przyjmującej Studenta na praktykę

Informuję, że w związku z zaleceniami Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dotyczącymi organizacji praktyk zawodowych, od bieżącego roku nie będzie możliwości realizacji tych praktyk w formie szkoleń i warsztatów.

Dr hab. Marek Rembiś, prof. AGH

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk