25.11.2015

Studenci III roku Turystyka i Rekreacja


Przypominam Państwu , że semestr V jest semestrem kontrolnym dla kierunku Turystyka i Rekreacja.
Tylko studenci, którzy uzyskają wpis na semestr VI (bez deficytu punktów) mogą uczestniczyć później w zajęciach semestru VI.
Brak wpisu na semestr VI jest podstawą do skreślenia z listy studentów.

Prodziekan                           

Dr hab. inż. Lucyna Natkaniec - Nowak