28.03.2022

Tematy prac licencjackich dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku Geoturystyka


Zapisy na tematy podobnie jak w latach ubiegłych odbywać się będą na zasadach ustalonych przez Kierownika Katedry.

Tematy prac licencjackich