06.05.2022

Termin egzaminu kierunkowego magisterskiego w roku akademickim 2021/2022


Egzamin kierunkowego magisterski odbędzie się w dniu 23 czerwca br. Dokładny harmonogram z podziałem na specjalności zostanie podany w terminie późniejszym.

Zagadnienia do egzaminu