27.05.2022

Termin egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2021/2022 - Geoturystyka


Egzamin licencjacki dla studentów kierunku Geoturystyka odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy UPeL w dniu 24.06.2022 r.  

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego dla studentów studiów I stopnia kierunku "Geoturystyka" w roku akademickim 2021/2022