26.09.2022

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023


Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 odbędzie się w dniu 5 października 2022 r., o godzinie 13.00, w Auli AGH (budynek A0, I p.).

Program uroczystości:

  • Otwarcie uroczystości i powitanie Gości
  • Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
  • Wystąpienie Dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  • Wykład inauguracyjny Pani dr hab. Agaty Jurkowskiej
  • Uroczysta immatrykulacja Studentów

W uroczystości będą uczestniczyć wybrani przedstawiciele wszystkich naszych kierunków studiów. Pozostałych studentów pierwszego roku zapraszamy na spotkanie z opiekunem roku, które odbędzie się on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Szczegóły spotkania zostaną podane w najbliższych dniach.