05.11.2021

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2021/2022


Planowany termin egzaminu inżynierskiego:

  • 19 stycznia 2022 r. - I termin
  • 2 lutego 2022 r. - II termin

dla studentów kierunków:

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Geoinformatyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka Stosowana

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska