28.11.2022

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego 2022/2023


Planowany termin egzaminu inżynierskiego:

  • 19 stycznia 2023 r. - I termin
  • 2 lutego 2023 r. - II termin

dla studentów kierunków:

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Geoinformatyka

Geologia Stosowana

Inżynieria i Ochrona Środowiska

Inżynieria i Analiza Danych