27.04.2022

Zagadnienia do egzaminu kierunkowego magisterskiego w roku akademickim 2021/2022


Poniżej zamieszczamy zagadnienia do egzaminu kierunkowego dla studentów studiów II stopnia w roku akademickim 2021/2022. Egzamin odbędzie się 23 czerwca br. Dokładny harmonogram z podziałem na specjalności zostanie podany w terminie późniejszym.

Economic geology

Ekologiczne systemy energetyczne

Geofizyka stosowana

Geoinformatyka

Geologia inżynierska i geotechnika

Geologia naftowa i geotermia

Geologia złożowa i górnicza

Hydrogeologia i geologia inżynierska

Hydrogeologia stosowana i geotechnika

Kartografia geologiczna

Metody ochrony środowiska

Mineralne materiały funkcjonalne