10.05.2022

Zajęcia terenowe w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022


Szanowni Państwo, studenci kierunków:

Geologia Stosowana,
Inżynieria i Ochrona Środowiska,
Ekologiczne Źródła Energii,
oraz Geoturystyka,

zajęcia terenowe z geologii ogólnej (GST), z podstaw geologii i środowiska przyrodniczego (IOŚ), z geologii (EŹE), z nauk o Ziemi oraz z kartografii geoturystycznej (GTR) odbędą się w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zgodnie z załączonym harmonogramem.

Informację o przydziale do grup terenowych wymienionych w harmonogramie otrzymają Państwo w terminie późniejszym, indywidualnie na adresy e-mail nr_indeksu@student.agh.edu.pl. Proszę sprawdzać konta mailowe.

Zaliczenie zajęć terenowych z geologii lub nauk o Ziemi wymaga uczestniczenia we wszystkich ujętych w programie studiów danego kierunku częściach zajęć (tj. karpackiej, podkrakowskiej,ewentualnie nadmorskiej, sudeckiej i świętokrzyskiej). Zaliczenie zajęć terenowych jest warunkiem uzyskania promocji na kolejny semestr studiów.

Szczegółowy terminarz wyjazdów w teren, wraz z miejscem odjazdów autobusów, a także warunki uczestnictwa oraz zaliczenia ćwiczeń terenowych, przedstawione zostaną w osobnych komunikatach opiekunów poszczególnych części zajęć terenowych.

Studenci pozostałych lat, którzy chcą odbyć niezrealizowane lub niezaliczone wcześniej części zajęć terenowych oraz studenci, którzy ze względu na przeciwwskazania zdrowotne nie mogą brać udziału w zajęciach terenowych proszeni są o zgłaszanie się do opiekunów poszczególnych części do 31.05.2022.

Opiekunowie zajęć terenowych: