19.11.2015

Zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego


Poniżej zamieszczamy zestaw zagadnień do egzaminu inżynierskiego dla studentów VII semestru studiów stacjonarnych I stopnia w roku akad. 2015/2016.

Ekologiczne Źródła Energii

Geofizyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka Stosowana

Inżynieria Środowiska

Ochrona Środowiska