Laboratorium analityki geochemicznej

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, III p. pok. 343

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium posiada standardowe wyposażenie umożliwiające wykonywanie analiz chemicznych jakościowych i ilościowych. Możliwości analityczne mogą być wspomagane przez spektrofotometry: UV/VIS i absorpcji atomowej.

Oferta usługowa:

Możliwość i umiejętności wykonywania na zlecenie analiz ilościowych wód, ścieków, gleb, gruntów, minerałów i skał, roślin oraz różnych badań normatywnych. Ilościowe analizy pełne, wskaźnikowe i pierwiastków śladowych.

Aparatura:
  • Mineralizator mikrofalowy ETHOS One
  • Waga analityczna Sartorius typ CP 224 S-0CE
  • Waga techniczna RADWAG PS 3500.R2
  • Waga techniczna RADWAG WPS 36/C
  • Rotator RL-2002
  • Wirówka MPW-250
Dane kontaktowe:

dr inż. Agnieszka Klimek
tel. +48.12.617.52.23, e-mail: aklimek@agh.edu.pl