Laboratorium analiz środowiskowych

Lokalizacja:

Katedra Ochrony Środowiska, paw. A-0, III p. pok. 345

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia służące do przygotowania próbek wody, gleby, osadów, pyłów, oraz próbek organicznych do kolejnych etapów analitycznych. W laboratorium prowadzone jest: rozdrabnianie, frakcjonowanie próbek, a także pomiary ilościowe. Próbki poddawane są również ekstrakcji , mineralizacji i specjacji BCR 4-stopniowej w celu oznaczenia mobilności pierwiastków. W przygotowanych próbkach wykonywane są oznaczenia metali ciężkich, tj. Cu, Zn, Pb, Mn, Ni, Cd, Fe metodą Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej. Prowadzone są również podstawowe oznaczenia wskaźników geochemicznych, tj. pH i Eh gleby (wodoszczelny pH-metr–konduktometr–solomierz), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn), oznaczenie zawartości węglanów metodą objętościową.

Oferta usługowa:

Możliwości zastosowania ww. badań do rozwiązania przykładowych problemów naukowych.

Aparatura:

 • Spektrometr AAS seria iCE3000 firmy Thermo SCIENTIFIC – system atomizacji płomieniowej
 • Urządzenia przygotowawcze, pomiarowe: 

  • Laboratoryjna stacja mikrofalowa START D firmy MILESTONE
  • Mineralizator DigiPREP HT
  • Wytrząsarka wibracyjna ANALYSETTE 3 SPARTAN
  • Wibracyjny młynek mikro Pulverisette 0
  • Młynek moździerzowy Pulverisette 2
  • Demineralizator HLP 20 UV — Hydrolab
  • Waga precyzyjna PA 102 CM/1 + drukarka termiczna
  • Waga analityczna PA 114 CM/1 + drukarka termiczna
  • Aparat Scheiblera do oznaczenia węglanów
  • Platforma grzejna typ BZT
  • Piec muflowy
  • Łaźnia wodna z cyrkulacją (8 miejscową)
  • Zestaw filtracyjny jednostanowiskowy z pompą membranową
  • Wstrząsarka orbitalna SK-0330-PRO
  • Zestaw lampowo suszący
  • Mieszadło magnetyczne z grzaniem model SB162-3
  • Wirówka laboratoryjna typ VARIFUGE 3.0
  • Areometr
  • Mikroskop polaryzacyjny
  • Negatoskop Panoramic
  • Lupa binokularna

Dane kontaktowe:

mgr inż. Jadwiga Cyrana
tel. +48.12.617.25.71, e-mail: jcyrana@agh.edu.pl