Laboratorium badań geotechnicznych i geomechanicznych

Lokalizacja:

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, paw. A-0, niski parter, pok. 05

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Oznaczanie parametrów fizyko-mechanicznych gruntów (naturalnych i antropogenicznych), skał i kruszyw naturalnych, sztucznych i z recyklingu. Badania prowadzone są zgodnie z Polskimi Normami. Istnieje również możliwość wykonywania oznaczeń na podstawie Norm Brytyjskich, Amerykańskich, Niemieckich lub specjalnych procedur badawczych określonych przez Zleceniodawcę.

Oferta usługowa:

Zespół specjalistów z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki, geomechaniki i petrografii wykonuje:

 • badania naturalnych i antropogenicznych procesów geodynamicznych,
 • analizę stateczności zboczy oraz skarp nasypów, składowisk, zwałowisk oraz obwałowań,
 • oznaczanie właściwości fizyczno-mechanicznych skał oraz gruntów,
 • modyfikowanie właściwości skał i gruntów naturalnych oraz antropogenicznych,
 • ocenę górniczo-geologicznych warunków eksploatacji kopalin,
 • prognozę warunków geologiczno-inżynierskich terenu,
 • badania petrograficzne skał oraz ocenę jakości surowców skalnych i odpadów górniczych pod względem możliwości i warunków ich wykorzystania,
 • badania petrograficzne kruszyw naturalnych, sztucznych i z recyklingu,
 • badania skał stosowanych w budownictwie w zakresie ich kwalifikacji jakościowej, charakterystyki przejawów i przyczyn niszczenia oraz oceny możliwości ich rewitalizacji lub poprawy ich parametrów technicznych,
 • badania dotyczące materiałów mineralnych oraz nowych możliwości ich wykorzystania w górnictwie i budownictwie,
 • ekspertyzy i opinie techniczne z przedstawionego zakresu badawczego oraz projekty geotechniczne, dokumentacje geologiczno–inżynierskie i geotechniczne,
 • kursy doszkalające w zakresie laboratoryjnych badań geotechnicznych. 

Więcej informacji na stronie: home.agh.edu.pl/~labgg

Aparatura:
 • Aparat trójosiowego ściskania firmy Wykeham Farrance
 • Aparat trójosiowego ściskania firmy ELE International
 • Prasa CBR z automatycznym pomiarem wyników badań firmy Controls
 • Zestaw do oznaczania wskaźnika piaskowego
 • Automatyczny ubijak Proctor’a firmy Multiserw Morek
 • Automatyczny aparat bezpośredniego ścinania firmy Wykeham Farrance
 • Aparat Casagrande’a firmy Controls
 • Penetrometr stożkowy firmy Controls
 • Penetrometr stożkowy firmy Matest
 • Zestaw edometrów firmy Wykeham Farrance
 • Aparat flow-pump
 • Aparat do oznaczenia współczynnika filtracji
 • Wytrząsarki laboratoryjne oraz zestawy sit firmy Multiserw Morek
 • Zestaw do oznaczania składu granulometrycznego metodą areometryczną (metoda sedymentacyjna)
 • Zestawy do oznaczania gęstości objętościowej
 • Aparaty Wasiliewa
 • Maszyna wytrzymałościowa firmy Proeti o obciążeniu do 5000kN z pełnym sterowaniem komputerowym
 • Bęben Los Angeles
 • Tarcza Boehmego
 • Urządzenie Micro-Deval firmy Matest
 • Mikrotwardościomierz Knoopa/Vickersa sterowany komputerowo
 • Zestaw urządzeń do badania twardości Cerchar i ścierności Cerchar
 • Skaner laserowy profilu 2D/3D (profilomierz) ScanCONTROL firmy Micro-Epsilon
 • Mikroskopy z systemem analizy obrazu
Dane kontaktowe:

dr inż. Klaudia Sekuła
tel. +48.12.617.24.02, e-mail: labgg@agh.edu.pl