Laboratorium biotechnologiczne

Lokalizacja:

Katedra Ochrony Środowiska, paw. A-0, III p. pok. 329

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Przedmiot analiz i badań: gleba, osad ściekowy, osad czynny, woda.

Zakres i rodzaj analiz i badań: podstawowe badania mikrobiologiczne, biologiczne, biochemiczne, biotechnologiczne.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:
  • Spektrofotometr UV-Vis, model Camspec/M501 Single Beam,
  • Spektrofotometr Vis, model Camspec/M108
  • Urządzenia preparacyjne, przygotowawcze, pomocnicze: autoklawy, komora laminarna, wirówka, podstawowy sprzęt laboratoryjny
Dane kontaktowe:

dr inż. Anna Kostka, dr inż. Magdalena Strzebońska
tel. +48.12.617.39.44, 51.62, e-mail: kostka@agh.edu.pl, mstrzebo@agh.edu.pl