Laboratorium gemmologiczne

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, wysoki parter, pok. 28

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Laboratorium przystosowane jest do wstępnych badań gemmologicznych (identyfikacja kamieni szlachetnych i ozdobnych stosowanych w jubilerstwie) w oparciu o ich cechy optyczne, wartość gęstości, typ inkluzji stałych i fluidalnych, luminescencję oraz zdolności przewodnictwa cieplnego.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań

Aparatura:
  • Mikroskop immersyjny SYN GSZ/2T-SYNTEST G, Schneider – do identyfikacji inkluzji, obserwacji mikroskopowych kamieni oszlifowanych w cieczach immersyjnych
  • Polaryskop, Schneider – oznaczanie cech optycznych kamieni jubilerskich takich jak pleochroizm, charakter optyczny minerałów, wyznaczenie kierunku osi optycznych
  • Refraktometr, Schneider – oznaczanie wartości współczynnika/ów załamania światła, wyznaczanie dwójłomności, oznaczanie charakteru optycznego minerałów, określenie dyspersji, oznaczanie kierunku osi optycznych
  • Lupa spektroskopowa, Schneider - obserwacja widma absorpcji, identyfikacja chromoforów
  • Dychroskop, Schneider – oznaczanie dychroizmu w kamieniach oszlifowanych
  • Lampa UV, Schneider- badanie luminescencji kamieni jubilerskich luzem i w oprawie
  • Duotester, Presidium – badanie przewodności cieplnej kamieni jubilerskich, odróżnianie diamentów od jego imitacji
  • Proporcjoskop, Schneider – określanie proporcji szlifu brylantowego nałożonego na kamień jubilerski
  • Mikrotwardościomierz PMT-3, produkcji radzieckiej – pomiar mikrotwardości
  • Wagi analityczne – pomiar masy kamieni w karatach, oznaczenia gęstości minerałów
Dane kontaktowe:

dr hab. inż. Magdalena Dumańska-Słowik, prof. AGH
tel. +48.12.617.23.80, e-mail: dumanska@agh.edu.pl