Laboratorium geomikrobiologiczne

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, niski parter, pok. 027

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Badania mikrobiologiczne, biologiczne, biochemiczne, biotechnologiczne. Badania nad rolą mikroorganizmów w kształtowaniu procesów geochemicznych, biomineralizacją, biotransformacją faz mineralnych, toksycznością związków mineralnych względem mikroorganizmów, biodegradacją materii organicznej. Zagadnienia związane z adsorpcją mikroorganizmów na powierzchni materiałów mineralnych i związane z tym możliwości tworzenia się biofilmów.

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań

Aparatura:
  • Laminar (II stopień)
  • Cieplarka
  • Mikrotom do cięcia tkanek wraz z nożami wolframowymi
  • Inkubator ze stopniowym uruchamianiem i zatrzymywaniem mieszania
  • Kołyski żyroskopowe, wytrząsarka typu Vortex
  • pH metr, elektroda standardowa i do pomiaru bezpośredniego gleby
  • Dejonizator
  • Wagi analityczne i techniczne
Dane kontaktowe:

dr inż. Justyna Topolska
tel. +48.12.617.43.45, e-mail: topolska@agh.edu.pl