Pracownia mikroskopii optycznej

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, parter, pok. 28

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • Badania właściwości optycznych minerałów i faz krystalicznych w świetle spolaryzowanym przechodzącym i odbitym, identyfikacja i opis minerałów i faz krystalicznych
 • Badania petrograficzne – opis struktur i tekstur, analiza ilościowa składu mineralnego, klasyfikacja skał
 • Badania mikroskopowe kruszców
Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:
 • Cyfrowa Kamera DP-12 wraz z oprogramowaniem
 • Kamera SC180 wraz z oprogramowaniem
 • Mikroskop uniwersalny BX-51
 • Zestaw obiektywów U-Plan F: X5, X10, X20, X40
 • Zestaw obiektywów UM-Plan F (do światła odbitego): X5, X10, X20, X50
 • Oświetlacz typu gęsia szyja Olympus HIGHLIGHT 3100
 • Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX-9 z dwoma obiektywami 0,5x i 2x
 • Skaner umożliwiający skany preparatów mikroskopowych (szlifów cienkich), także przy skrzyżowanych polaryzatorach- Nikon COOLSCAN 5000
Dane kontaktowe:

mgr inż. Mateusz Sęk
tel. +48.12.617.47.06, e-mail: msek@agh.edu.pl