Laboratorium mineralogii eksperymentalnej

Lokalizacja:

Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, paw. A-0, wysoki parter, pok. 26, 27

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • badania nad kinetyką i mechanizmem rozpuszczania oraz krystalizacji minerałów,
 • synteza i modyfikowanie właściwości minerałów i substancji mineralnych,
 • synteza wybranych minerałów i charakterystyka ich właściwości termodynamicznych,
 • separacja minerałów,
 • przygotowywanie próbek do analiz składu chemicznego i fazowego.
Oferta usługowa:

W zakresie ww. metod.

Aparatura:
 • Spektrofotometr UV-VIS Hitachi U-1800
 • Stanowisko badawcze – Chemistat i kolumna reakcyjna
 • Zestaw do syntez mineralnych (pompa perystaltyczna, mieszadło, pH-metr, łaźnia wodna) wykonywanych w warunkach kontrolowanych (czas, pH, temperatura)
 • Spektrometr podczerwieni FTIR FTS 165
 • Spektrometr absorpcji atomowej (AAS) SavantAA GBC
 • Wagi analityczne i techniczne, pH-metry, konduktometry, elektrody jonoselektywne
 • Suszarki laboratoryjne, piece laboratoryjne, wirówki, wytrząsarki, łaźnie wodne, płuczki i dezintegratory ultradźwiękowe, mieszadła mechaniczne i magnetyczne, młynki kulowe

Analizy składu fazowego i chemicznego wykonywane są w Wydziałowym Laboratorium Analiz Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych.

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Maciej Manecki
tel. +48.12.617.23.74, e-mail: gpmmanec@cyf-kr.edu.pl