Laboratorium odnawialnych źródeł i poszanowania energii w Miękini

Lokalizacja:

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGIOŚ AGH w Miękini

Rozbudowa infrastruktury badawczej służącej komercjalizacji działalności naukowej i badawczo-rozwojowej

Możliwości badawcze/pomiarowe:
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu powietrze – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511 w zakresie 4 – 55 kW 
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu woda (solanka)  – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511 w zakresie 5 – 55 kW 
 • Badania na potrzeby parametrów SCOP pomp ciepła oraz określanie ich klas energetycznych (PN-EN 14825)
 • Testy reakcji termicznej gruntu na potrzeby dolnych źródeł dla pomp ciepła
 • Pomiar ciśnienia akustycznego i wyznaczanie poziomów mocy akustycznej pomp ciepła wg PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746
 • Badania parametrów energetyczno-emisyjnych kotłów na paliwa stałe wg PN-EN 303-5
 • Badania porównawcze/testy polowe modułów fotowoltaicznych

Więcej informacji na stronie: miekinia.agh.edu.pl

Oferta usługowa:
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu powietrze – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511
 • Badanie wydajności pompy ciepła typu woda (solanka)  – woda w warunkach znormalizowanych wg normy PN-EN 14511
 • Testy reakcji termicznej gruntu na potrzeby dolnych źródeł dla pomp ciepła
 • Pomiary ciśnienia akustycznego pomp ciepła oraz hałasu środowiskowego/przemysłowego i wyznaczanie poziomów mocy akustycznej wg PN-EN ISO 3744 oraz PN-EN ISO 3746
 • Badania parametrów energetyczno-emisyjnych kotłów na paliwa stałe wg PN-EN 303-5
 • Badania porównawcze / testy polowe modułów fotowoltaicznych

W Centrum  Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” prowadzone są również zajęcia dydaktyczne i praktyczne wykorzystując następujące instalacje dydaktyczne: grzewczą, stanowiska pomp ciepła typu powietrze-woda, stanowiska badania oraz montażu ogniw fotowoltaicznych, turbinę wiatrową ze stacją pomiarową, stanowisko montażu kolektorów słonecznych, system archiwizacji danych z instalacji grzewczych, system zarządzania budynkiem BMS, stanowisko układów hybrydowych słoneczno–wiatrowych, stanowisko dydaktyczne z ogniwami paliwowymi. Ponadto Centrum dysponuje mobilną ekspozycją urządzeń i technologii OZE–BUS OZE oraz Mobilne Laboratorium POLoNEs – Przyczyny - Ograniczenie - Likwidacja Niskiej Emisji.

Aparatura:
 • Stanowisko do badania pomp ciepła typu powietrze – woda
 • Stanowisko do badania pomp ciepła typu woda (solanka) – woda
 • Stanowisko do badania kotłów na paliwa stałe
 • Stanowisko testów polowych mikroinstalacji fotowoltaicznych 
 • Aparat do przeprowadzania testów TRT
 • Kamera termowizyjna wysokiej rozdzielczości
 • Aparatura do pomiarów parametrów chłodniczych pomp ciepła
 • Cyfrowy analizator dźwięku DSA-50 firmy Sonopan
Dane kontaktowe:

mgr inż. Jarosław Kotyza
tel. +48.12.617.40.57, e-mail: kotyza@agh.edu.pl