Laboratorium pierwiastków krytycznych AGH–KHGM

Lokalizacja:

Katedra Geologii Złożowej i Górniczej, paw. A-0, niski parter, pok. 08, 09

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Mikroanalizator rentgenowski JEOL SuperProbe 8230 umożliwia wykonanie punktowej analizy chemicznej ihttp://www.wggios.agh.edu.pl/n situ minerałów i nieorganicznych substancji syntetycznych. Próbki analizowane są w mikroobszarze  wynoszącym od 1 do kilkunastu µm. Urządzenie umożliwia oznaczenie ilościowe oraz jakościowe pierwiastków głównych i śladowych od 4 Be do 92 U, za wyłączeniem gazów szlachetnych. Oprócz analiz punktowych urządzenie umożliwia również wykonanie map rozkładu pierwiastków głównych i śladowych przy pomocy technik EDS oraz WDS wspomaganych techniką katodoluminescencji.

Typy analizowanych próbek:

  • próbki w postaci walca o średnicy około 25 mm (1 cal) i grubości do około 15 mm;
  • próbki w postaci szlifu mikroskopowego, uniwersalnego o wymiarach ok. 46 mm x 27 mm.
Oferta usługowa:

Analizy chemiczne w mikroobszarze.

Aparatura:
  • Mikroanalizator rentgenowski (mikrosonda elektronowa) JEOL SuperProbe 8230 wyposażona w 5 spektrometrów długości fali promieniowania rentgenowskiego (WDS), spektrometr EDS, system spektrometrii katodo luminescencyjnej, mikroskop do światła odbitego, mikroskop do światła przechodzącego
  • Napylarka  QUORUM Q150TE przystosowana do napylania węglem
Dane kontaktowe:

prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
tel. +48.12.617.24.33, e-mail: piestrz@agh.edu.pl

dr inż. Gabriela Kozub-Budzyń
tel. +48 12 617.46.02, -38.45, e-mail: lato@agh.edu.pl

dr inż. Adam Włodek
tel. +48.12.617.21.46, -38.45, e-mail: wlodek@agh.edu.pl