Laboratorium porozymetryczne

Lokalizacja:

Katedra Surowców Energetycznych, paw. A-0, III p., pok. 337

Możliwości badawcze/pomiarowe:
  • badania przestrzeni porowej materiałów porowatych, m.in. skał, gleb, sorbentów, propantów, materiałów ceramicznych, farmaceutyków
  • analiza średnic porów w zakresie od 0,003 do 500 μm
  • pomiar parametrów fizycznych: gęstość objętościowa, gęstość szkieletowa, porowatość efektywna, powierzchnia właściwa, przeciętna średnica porów, mediana średnicy porów, przepuszczalność, krętość, wymiar fraktalny
  • analiza krzywych porozymetrycznych w funkcji rozmiarów porów i/lub ciśnienia: dystrybucja średnic porów, rozkład powierzchni właściwej porów, kształt porów.
Oferta usługowa:

Badania skał: petrofizyka, geologia naftowa, geotermia, hydrogeologia.

Badania materiałów proszkowych: inżynieria mineralna, inżynieria materiałowa.

Więcej informacji: http://kse.agh.edu.pl/laboratorium-porozymetryczne/

Aparatura:
  • Porozymetr rtęciowy AutoPore IV 9520 Micromeritics® (USA)
Dane kontaktowe:

dr inż. Grzegorz Machowski
tel. +48.12.617.24.30, e-mail: machog@agh.edu.pl