Laboratorium preparatyki mikropaleontologicznej

Lokalizacja:

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, paw. A-0, III p., pok. 302

Możliwości badawcze/pomiarowe:

W laboratorium wykonywane są prace w zakresie przygotowania materiału badawczego do analiz taksonomicznych, stratygraficznych i paleośrodowiskowych. Prowadzona jest preparatyka mikroskamieniałości, w szczególności otwornic, małżoraczków, okrzemek, radiolarii, dinocyst wapiennych oraz igieł gąbek, w zakresie:

  • maceracji prób skalnych metodami chemicznymi lub termicznymi,
  • manualnego selekcjonowania skamieniałości,
  • konserwacji i czyszczenia okazów mikropaleontologicznych metodami mechanicznymi i chemicznymi./li>

Oferta usługowa:

W zakresie ww. badań.

Aparatura:

Dane kontaktowe:

dr hab. Anna Waśkowska, prof. AGH
tel. +48.12.617.36.10, e-mail: waskowsk@agh.edu.pl