Laboratorium sedymentologiczne

Lokalizacja:

Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki, paw. A-0, piwnice, L-18

Możliwości badawcze/pomiarowe:

Pomiary i analiza przepływów wielofazowych ciecz-cząstki ciała stałego oraz ciecz-gaz. W kanale otwartym jest odtwarzany przepływ prądów zawiesinowych oraz struktur sedymentacyjnych. Z kolei w poziomym kanale zamkniętym jest wykonywana symulacja przepływu ropa naftowa-gaz ziemny lub systemów chłodzących w elektrowniach cieplnych, itp.

Oferta usługowa:
  • Wyznaczanie koncentracji zawiesin w przepływie i w pobieranych próbkach oraz udziału fazy gazowej w rurociągu poziomym.
  • Pomiary prędkości poszczególnych przepływających faz, wielkości struktur powstających w przepływie, w tym rozpoznawanie typu przepływu.
  • Możliwość wykonywania pomiarów radioznacznikowych dla pomiaru średnich prędkości przepływu poszczególnych faz w mieszaninie ciecz-cząstki ciała stałego.
Aparatura:
  • Stanowisko 1: kanał otwarty ze zbiornikami początkowym i końcowym, pompą i rurociągiem.
  • Stanowisko 2: kanał zamknięty o średnicy wewnętrznej 30 mm i długości 4,5 m, wyposażony w pompę sterowaną falownikiem, zbiornik wyrównawczy i kompresor.
  • Przyrządy pomiarowe: zestaw radiometryczny (oparty o absorpcję promieniowania gamma w przepływającej mieszaninie) do pomiaru koncentracji/udziału faz i prędkości fazy mniejszościowej, miernik ultradźwiękowy do pomiaru fazy ciekłej, miernik optyczny do pomiaru koncentracji próbek z zawiesiną, waga precyzyjna.
Dane kontaktowe:

dr inż. Wojciech Mastej
tel. +48.12.617.47.65, e-mail: wmastej@agh.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Zych, prof. AGH (Katedra Geofizyki)
tel. +48.12.617.24.23, e-mail: zych@agh.edu.pl